בכדי להתאים את הרזולוציה עלייך ללחוץ על הכפתור הימני ב - שולחן עבודה -- >
בתפריט שנפתח לחץ על מאפיינים,
מייד יפתח חלון "מאפייני התצוגה" עלייך ללחוץ על הטאב "הגדרות", שם גרור את החץ ב - שדה "רזולוציית מסך" ל - 1024/768 ולבסוף לחץ על אישור
חזרה